top of page

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

AÖF Pro kişisel bilgilerinizi ve bunların gizliliğini korumayı en üstün çaba (best effort) ile gerçekleştireceğini sizlere taahhüt etmektedir. Gizlilik politikamız, web sitemiz, mobil uygulamamız ve diğer ortak olunan/olunacak ilgili internet siteleri, mobil uyumlu uygulamalar ve mobil uyumlu internet siteleri, mikro siteler ve alt siteler üzerinden sağlamış olabileceğiniz bilgilerin toplanması, kullanılması ve açıklanması ile ilgili uygulamalarımız hakkında sizlere bilgi vermek amacını taşımaktadır.

 

1.     Üyeler kendileri ile ilgili bilgilerin bu Gizlilik Politikası uyarınca toplanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına rıza gösterir ve bu Politikaya tabi olduğunu kabul eder.

2.     AÖF Pro, Türk Hukukunda kabul edilmiş olan kişisel verilerin korunmasına dair düzenlemelere uygun olarak hareket etmeyi ve her bir üyenin kayıt edilen kendi kişisel bilgilerine erişme, bu bilgilerle ilgili bilgilendirilme, bu bilgileri değiştirme, bilgilere ekleme yapma veya bilgileri iptal etme ve bu bilgilerin kullanılıp kullanılmadığını sorma hakkı bulunduğunu taahhüt etmektedir. Gizli veriler yalnızca üyenin açık bir şekilde kabulü üzerine işleme alınabilir. 

 

3.     Üyelerin aşağıdaki hakları bulunmaktadır:

·      Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme ve kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·      Türkiye sınırları içinde veya dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·      Yürürlükteki mevzuatta belirlenen kurallara uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

4.     Bilgi Toplama Yolları:

AÖF Pro üyelerle ilgili olarak aşağıda yer alan kişisel bilgi ve verileri (özellikle üyelere özel tanımlayıcı bilgileri) toplayabilir ve işleme alabilir:

·      İsim, soy isim ve fotoğraf,

·      E-posta adresi ve bir şifre,

·      Araştırma amaçlı kullanılabilecek herhangi bir tetkik veya ankete yanıtlar,

·      Siteye yaptığınız ziyaretlerin detayları ve ulaştığınız kaynaklar,

·      Site ile ilgili bir sorun bildiriminde bulunduğunuzda sizden isteyebileceğimiz bilgiler

AÖF Pro yalnızca üyelerin kendisine sunmayı kabul ve taahhüt ettiği bilgileri toplamakta olup kullanıcı sözleşmesinde belirtilen koşullar gereği kişisel bilgilerin paylaşılmaması halinde üyelik gerçekleştirmek ve hizmet sağlamak mümkün olmayacaktır.

3. Kullanım

Kişisel bilgileriniz;

 • Site içeriğinin sizin ve bilgisayarınız için en verimli olacak şekilde sunulmasını sağlamak, mobil uygulamayı ve web sitesini üyelerin tercihlerine göre özelleştirmek;
  Uygulamada genel iyileştirmeler yapılmasına yardım etmek;

 • Üyelerle imzalanan her türlü sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek ve yönetmek;

 • Uygulamanın belirleyici özelliklerine ve diğer hizmetlere katılmanıza izin vermek;
  Üyelerle irtibata geçmek ve uygulamada veya sunduğumuz hizmetlerde yapılan değişiklikleri size bildirmek (aksi yönde beyanda bulunma hallerini hariç)
  kullanıcıların uygulamayı nasıl kullandığını analiz etmek 

 • Üyelerin kullanım koşullarına ve yürürlükteki hukuk kurallarına uygun hareket ettiğine emin olmak amacıyla kullanılabilecektir.

 • Üyelere ait bilgiler herhangi bir üçüncü şahsa satılmayacak yahut üçüncü şahıslara pazarlanmak amacıyla kullanılmayacaktır. 

4. Bilgilerinizin Paylaşılması

 • Sizinle akdettiğimiz sözleşmelerin ifası amacıyla hizmetlerimizi yerine getirmek veya geliştirmek için, üçüncü kişi servis sağlayıcıların dâhil olduğu durumlarda, kişisel bilgileriniz aktarılabilecektir 

 • Herhangi bir hukuki yükümlülüğe uymak adına kişisel bilgilerinizi açıklama veya paylaşmakla yükümlü olduğumuz durumlarda (örneğin, bir mahkeme kararının veya adli bir merciinin kararının yahut emrinin bulunması hallerinde);

 • Site için uygulanan kullanım koşullarını uygulamak veya geçerli olabilecek Hizmetlerimiz için diğer şart ve koşulları veya sözleşmeleri uygulamak amacıyla;

 • Faaliyetimizin ve varlıklarımızın bir kısmının veya tamamının üçüncü bir şahsa satışının veya bir şirketin yeniden yapılandırılması veya yeniden organizasyonunun bir parçası olarak, kişisel bilgilerinizi aktarabiliriz, ancak gizlilik haklarınızın korunmaya devam etmesini sağlayacak şekilde önlemler alacağız;

·      Kullanıcıların rızası olmaksızın kişisel bilgiler ve veriler 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

5. Çerezler

 • Çerez, mobil cihazınızda veya bilgisayarınızda yerel olarak saklanan ve İnternetteki faaliyetleriniz ile ilgili bilgiler içeren bir veridir. Bir çerezde yer alan bilgiler, sitemize ve uygulamamıza sunduğunuz kişisel tanımlama bilgilerini içermez. 

 • Site ve uygulamadaki çerezler kullanıcıların sitede ya da uygulamada nasıl hareket ettiğini takip etmek için kullanılır; bu, kullanım verilerine dayalı olarak iyileştirmeler yapmayı sağlar. Ayrıca, çerezleri, online hizmetlerden birinde kullanıcı oturum açtığında, söz konusu hizmette oturumun açık kalmasını sağlamak için kullanılır. Bir çerez, size Siteden ve uygulamadan en iyi şekilde yararlanma, yöneticiye de size daha özel bir hizmet verme imkânı sunar.

 • Tarayıcınızı/uygulamayı kapattığınızda, çereze erişiminiz sona erer. Çerezleri kabul etme veya reddetme seçeneğiniz bulunmaktadır. Birçok İnternet tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir, ancak tercih etmeniz halinde tarayıcınızı çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. 

 • Çerez kullanımı için sizden onay almamız gerekmektedir. [İnternet sitesinin ve ana sayfasında açık bir çerez bildirimi yer almaktadır.] Sitede ve mobil uygulamada size çerez bildirimini ve kullanımını onaylayabilmeniz için seçenek sunulacaktır.

 • Çerezleri kabul etmemeniz, sizin site ve mobil uygulamada yer alan birçok bilgiye erişiminizi etkilemeyecektir. Ancak, online hizmetlerimizden tamamıyla yararlanamayabilirsiniz.

6. Kişisel Bilgilere Erişim Ve Kişisel Bilgilerin Düzeltilmesi, Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi

 • Bu mobil uygulama ve site üzerinden AÖF Pro’ya ibraz ettiğiniz ve elimizde bulunan kişisel tanımlama bilgilerini güncellemek veya düzeltmek, silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek için yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda her türlü makul önlem alınacaktır

 • AÖF Pro’nun sizinle ilgili olarak bulundurduğu bilgilere erişim hakkınız bulunmaktadır. Tarafınızla ilgili olarak sakladığımız herhangi bir kişisel bilginin detaylarını görmek istemeniz halinde, içerik sayfamız üzerinden irtibata geçebilirsiniz. 

 • Kişisel tanımlama bilgilerini korumak ve bu bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını bilgilere yetkisiz erişimde bulunulmasını, bilgilerin açıklanmasını, değiştirilmesini veya imha edilmesini önlemek için gerekli her türlü önlemi almaktayız. Bilgilerinizi saklamak için önde gelen teknolojileri ve şifreleme yazılımını kullanmakta ve yetkisiz erişimi önlemek için katı güvenlik standartları uygulamaktayız.

 • Bu sitede ve mobil uygulamada şifre, kullanıcı adı veya başka özel erişim nitelikleri kullandığınızda, bunları korumak için makul önlemleri almakla da sorumlusunuz.

 

7. Diğer İnternet Siteleri

 • Bu site, diğer İnternet sitelerine linkler ve referanslar içerebilecektir. Bu Gizlilik Politikasının söz konusu İnternet siteleri için geçerli olmadığı bilgilerinize sunulur.

 • Site üzerinden giriş yapmış olsanız dahi tarafımızca işletilmeyen sitelerin gizlilik politikalarından ve uygulamalarından sorumlu olamayız. Ziyaret ettiğiniz her sitenin politikasını kontrol etmenizi ve herhangi bir kaygı veya sorunuz olması halinde sahibi veya işleticisi ile irtibata geçmenizi öneririz.

 • Ayrıca, bu Siteye başka bir üçüncü şahıs site üzerinden gelmeniz durumunda da, söz konusu üçüncü şahıs sitenin sahipleri veya işleticilerinin gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu olamayız ve herhangi bir kaygı veya sorunuz olması halinde sahibi veya işleticisi ile irtibata geçmenizi öneririz.

 

8. Bilgilerinizin Türkiye Dışına Aktarılması

 • Site üzerinden sizlere sunulan hizmetlerin bir parçası olarak, ibraz ettiğiniz bilgiler Türkiye dışındaki ülkelere aktarılabilir veya bu ülkelerde saklanabilir.
  Örneğin; sunucularımızdan herhangi birinin muhtelif zamanlarda Türkiye dışında bir ülkede yer alması veya hizmet sağlayıcılarımızdan birinin Türkiye dışında bir ülkede yer alması halinde bu durum meydana gelebilir. Dünyanın diğer ülkelerinde yer alabilecek diğer eşdeğer ulusal kurumlarla da bu bilgileri paylaşabiliriz. Bu bilgilerin, Türkiye’ninkine benzer veri koruma kanunları olmayabilir. Bilgilerinizi Türkiye dışına bu şekilde aktarmamız halinde, gizlilik haklarınızın, bu gizlilik politikasında genel hatları çizildiği şekilde korunmaya devam etmesini sağlamak için her türlü önlemi alacağız.

 • Siteyi Türkiye dışındayken kullanmanız halinde, bilgileriniz sizlere ilgili hizmetleri sağlamak amacıyla Türkiye dışına aktarılabilir.

 • Kişisel bilgilerinizi tarafımıza sunmakla, bilgilerinizin Türkiye dışında yukarıda anlatıldığı şekilde aktarılmasını, saklanmasını veya işleme alınması kabul etmektesiniz.

 

9. Gizlilik Politikamızdaki Değişikliklerin Bildirilmesi

Topladığımız bilgiler, bu bilgileri nasıl kullandığımız ve bunları diğer taraflarla hangi şartlarda paylaştığımız konusunda kullanıcıların daima bilgi sahibi olmasını sağlamak için Gizlilik Politikamızdaki değişiklikler ile ilgili detayları sitemizde yayınlayacağımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

10. İrtibat

Gizlilik uygulamalarımızla ilgili görüşlerinizi belirtmek veya kişisel bilgilerinizle ilgili herhangi bir soru sormak için AÖF Pro ile irtibat kurmak isterseniz, https://www.eminturkapps.com/destek-aofpro ‘dan, mobil uygulamadaki iletişime geç sekmesinden iletişime geçebilir yahut admin@eminturkapps.com adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

bottom of page