top of page

HİZMET ŞARTLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

AÖF Pro,  AÖF öğrencilerinin mezun olmasına yardımcı olmak maksadıyla kurulmuş dijital platformdur. İşbu kullanıcı sözleşmesi ve hizmet şartlarına ilişkin metni okumanız, aksi halde koşullardan haberdar olmadığınızdan bahisle yapacağınız itirazlardan AÖF Pro sorumlu olmayacaktır. İşbu sözleşme üyeler ile AÖF Pro arasındaki hizmet şartlarını düzenler.

 

MADDE 1- TANIMLAR                  :

AÖF Pro                : Mobil uygulamanın adıdır.

Kullanıcı              : Mobil uygulamaya ve siteye giriş yapan herhangi kişidir.

Üye                           : Mobil uygulamaya ve siteye giriş yaparak üyelik talebinde bulunup, talebi kabul 

  görülerek üyeliği onaylanan kişidir.

 

 

MADDE 2- HİZMETLER VE KULLANIM

·       Verilecek Hizmetlerin Tanımı

Kullanıcılar, üyelik işlemlerini tamamlamalarının ardından uygulama içerisinde bulunan Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, Ders Özetleri ve 1 Soru 1 Cevap modüllerini kullanabileceklerdir.

·       Üyelik İptalleri

AÖF Pro, şikayetleri ve geri bildirimleri titizlikle inceler. Bu hususta AÖF Pro herhangi bir gerekçe sunmaksızın üyeliklerin dondurulması yahut sona erdirilmesi bakımından her türlü hakka sahiptir. 

 

MADDE 3- SORUMLULUK

·       Telif Hakkı

AÖF Pro uygulamasının sunduğu içeriği Anadolu Üniversitesi’nin sunduğu ücretsiz çıkmış sorulardan almaktadır. Telif hakları içerik sahiplerine ve/veya içeriğin yasal sahiplerine aittir.

 

·       Telif ihlali içeren içerik

AÖF Pro uygulamasının sunduğu herhangi bir içeriğin dosya sahibi ya da yasal temcilcisi olduğu kanıtlandığında, AÖF Pro ilgili içeriği en geç 72 saat içinde kaldıracağını taahhüt eder.

 

 

MADDE 4- VERİLERİN KORUNMASI

İşbu sözleşme uyarınca iş veya hizmetlerin ifa veya icrası sırasında kişisel verilerin alınması veya işlenmesi gerektiği takdirde; taraflar, söz konusu bilgi veya verinin izinsiz veya yasaya aykırı işlenmesine veya kullanılmasına, kaybolmasına veya yok edilmesine veya zarar görmesine mani olacak her türlü teknik veya organizasyonel tedbiri alacak, verileri gizli tutacak, izinsiz hiçbir amaç için kullanmayacak, herhangi bir kişiye ifşa etmeyecek, herhangi bir güvenlik ihlali, kayıp, hasar veya çalınma halinde veya verilere erişim ya da verilerin tadili talebi veya herhangi bir düzenleyici önlem ya da talep hakkında bilgi sahibi olur olmaz derhal karşı tarafa bilgi verecektir.


MADDE 5- DELİL SÖZLEŞMESİ 

Taraflar işbu sözleşmeyle ilgili her türlü hususun ispatında, yasal belgeler dışında, tarafların yetkili temsilcileri tarafından işbu sözleşmeye uygun olarak hazırlanmış bulunmaları şartıyla, basılı ve elektronik ortamdaki tüm adreslerin bildirim için kullanılacağını ve bu formdaki belgelerin de delil olacağını kabul ederler.

 

MADDE 6- FERAGAT

Taraflardan birinin herhangi bir zamanda işbu sözleşmenin bir veya daha fazla hükmünün uygulanmasını talep etmemesi, diğer tarafın haklarından feragat etmesi anlamına gelmeyecektir. 

 

MADDE 7- BÜTÜNLÜK

İşbu sözleşme, taraflar arasında bu sözleşme konusu hakkında varılan mutabakat ve anlaşmanın tamamını oluşturur ve daha önceki bütün mutabakat, müzakere ve anlaşmaların yerine geçer. 

 

MADDE 8- UYGULANACAK HUKUK

İşbu sözleşmeden kaynaklı hukuki uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, uyuşmazlık çözümünde yetkili mahkeme Bakırköy Mahkemeleridir.

bottom of page